Warta Jawa Polsek Munjungan Tanggap Covid 19

Polres Trenggalek – Polsek Munjungan Upayane Anggota Kepolisian, TNI lan Pemerintah Kecamatan Munjungan wis ora kurang-kurang anggone ngawekani murih wabah Virus Corona19 ora saya ndadra.

Kabukten ing dina Minggu bengi  (23/08) bengi, Kepala Kepolsian Sektor Munjungan Iptu Rohmad Hudi, S.Pd, saya nggancarake olehe menehi pepeling marang Masyarakat liwat dundum masker gratis uga aweh sesuluh babakan Inpres nomer 06 tahun 2020 bab ningkatne disiplin lan njejegne hukum protokol kesehatan ing ndalem upaya nyegah lan ngendalekne Covid19, ing pangajab supaya Covid19 ora saya ndodro.

Kanyatan ing wektu saiki warga Masyarakat tansaya nglokro anggone ngugemi tatanan Pemerintah perkara protokol kesehatan covid19, kalebu nggawe masker ing wektu nindakake pakaryan ing sanjabaning omah.

Ing rerangken iki, Kapolsek Munjungan lan Anggotane nekani panggonan umum, koyo-dene pasar, kantor Bank, Masjid, Pondok pesantren lan panggonan umum liyane saperlu aweh sesorah marang Masyarakat lan pasang panmplet bab Inpres nomer 06 Tahun 2020 kasebut ing nduwur.

Kanthi upaya mangkono, Kapolsek Munjungan Iptu Rohmad Hudi, S.P.d nduweni pangajab supaya Masyarakat khususe wilayah Munjungan nglenggono lan patuh Protokol kesehatan Covid19″ Saya atas nama Muspika Kecamatan menghimbau dan mengajak kepada seluruh Masyarakat agar selalu mematuhi Protokol kesehatan Covid19, dengan harapan agar Masyarakat ikut berpartisipasi aktif guna mencegah penyebaran virus Covid19 di Indonesia” ngendikane Iptu Rohmad.(Red/.AA)